sobota, 22 lipca 2017

LOGOWANIE
REJESTRACJA

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

ePuap - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

czwartek, 04.10.2012 14:03

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Miejskim w Tczewie uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

 

http://epuap.gov.pl/

 

Bezpośredni link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się tutaj:

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=37773?pE2SHHlWords=tczewie+tczew

 

Uwaga:

W celu złożenia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i/lub profilu zaufanego na platformie ePUAP.
 
Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych:
 
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pismo ogólne” bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej: 

 

http://epuap.gov.pl/

 

lub

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=37773?pE2SHHlWords=tczewie+tczew
 
 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
 
2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej nie może przekraczać 5 MB.
 
3. Pisma wnoszone za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

 

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

 

4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych: Płyta CD, Płyta DVD, Pamięć USB.

 

Uwaga:

dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza znajduje się pod adresem:

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=37773?pE2SHHlWords=tczewie+tczew
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


2016 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 Polski Rejestr Statków
ISO 9001